Img

...................................................................................................

Větší ze strojů určený k odstranění plevele od obrubníků u silnic a na větších plochách.

Img

.................................................................................................................

Horkovzdušný ničitel plevele je vhodný na rovné plochy, např. chodníky ze zámkové dlažby, apod..

Img

................................................................................

Menší ze strojů se osvědčil u čištění obrubníků chodníků, či parkovišť.

Tento stroj máme i k zapůjčení s drátěným, či umělohmotným kartáčem.
Cena:
750.- Kč/den
1500.- Kč/3 dny
Umělohmotný kartáč - 900.- Kč
Ocelové prsty - 1000.- Kč